Nhóm Zalo Mã Giảm Giá

Gửi link sản phẩm tại đây
Lưu ý ad chỉ gắn sản phẩm thời trang: quần, áo, váy, giày, dép,...

GỬI LINK SẢN PHẨM CẦN GẮN VIDEO

Mã Video

MÃ VIDEO

📌 Mã lên mới lúc 0H và back lượt lúc 9H, 12H, 19H, 21H

► 0H: Mã 20% tối đa 200k đơn từ 150k áp Thời trang

► 0H: Mã 18% tối đa 300k đơn từ 200k áp gần toàn sàn

► 0H: Mã 20% tối đa 100k đơn từ 60k áp gần toàn sàn

► 0H: Mã 10% tối đa 100k đơn từ 99k áp gần toàn sàn

► 0H: Mã 50% tối đa 25k áp gần toàn sàn

► 0H: Mã 30% tối đa 150k

List áp dụng

► Mã 50% tối đa 40k.

List áp dụng

► Các mã MPVC 15k 25k Video

► Mã 40% tối đa 90k/150k.

List áp dụng

► Mã 15% tối đa 50k/50k áp gần toàn sàn

► Mã 25% tối đa 50k/150k áp gần toàn sàn