Nhóm Zalo Mã Giảm Giá
Mã Shopee Từ 9H – 21H Ngày 04/6

Khung giờ săn sale

Lưu mã

► Lưu 1 mã Freeship 10k/0đ.

► Xem trước ưu đãi 6.6

► Mở quà nhận mã 20k/50K áp toàn sàn Shopee

NHẬN QUÀ

📌Mã nhập tay lọc sản phẩm:

► AFFOL giảm 15k đơn từ 0k

► 9H, 12H: Canh back mã AFFWH21 giảm 20k đơn từ 50k

► 9H, 12H: Canh back mã AFFHO39 giảm 25k đơn từ 50k

► 9H, 12H: Canh back mã AFFDX giảm 20% tối đa 30k đơn từ 66k

► 12h: AFFEP giảm 20% tối đa 30k đơn từ 66k

► 20h: AFFVY57 giảm 20k đơn từ 66k

► 20h: AFFDF93 giảm 30k đơn từ 66k

MÃ TRONG KHO VOUCHER

KHO VOUCHER

► ELMALLSS6A giảm 10% tối đa 3000k đơn từ 1000k cho điện tử Mall

► ELMALLSS6 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 100k cho điện tử Mall

► SGPMKB2 giảm 9% tối đa 50k đơn từ 350k

► SGPMKB1 giảm 9% tối đa 25k đơn từ 129k

► REWARD06 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 149k

Sale mở màn 6.6

VOUCHER 6.6

► FAJUNESITE1 giảm 15k đơn từ 150k

► HDSAISON0106 giảm 16% tối đa 160k đơn từ 160k

► LIFEBW624 giảm 10k đơn từ 50k

► COSLUX06 giảm 150k đơn từ 1500k

► COSRE06G giảm 12% tối đa 500k đơn từ 2000k

► COSRE06P giảm 12% tối đa 500k đơn từ 2000k

► PRE6CAP500K giảm 15% tối đa 500k đơn từ 1000k

► REVODICH126 giảm 12% tối đa 15k đơn từ 0k

► SHOPEESTYLE15 giảm 15% tối đa 200k đơn từ 250k

► SHOPEESTYLE40 giảm 40% tối đa 50k đơn từ 100k

► NSF06P130 giảm 30k đơn từ 99k

► NSF06P1FS giảm 25k đơn từ 50k

► NSF06P1HB giảm 25k đơn từ 50k

► NSF06P125 giảm 25k đơn từ 70k

► NWP40K giảm 25% tối đa 40k đơn từ 99k

► NWP60K giảm 20% tối đa 60k đơn từ 159k

► 66SALE166 giảm 14% tối đa 166k đơn từ 999k

► 66SIEUSALE66 giảm 14% tối đa 66k đơn từ 366k

⭐4. Shopee 3 phút

THAM GIA SĂN IPHONE

► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Tham gia trúng iphone 15 mỗi ngày.

Mã KOL

MÃ KOL

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 40k đơn từ 200K áp toàn sàn (mã lên mới)

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40k đơn từ 150k áp toàn sàn (mã lên mới)

Miễn phí vận chuyển

MÃ FREESHIP

► Thêm 4 mã MPVC 15k/0đ sẵn ví.

► 56GIAM200K giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1000k (có sẵn trong ví)

► 56GIAM100K giảm 10% tối đa 100k đơn từ 750k (có sẵn trong ví)

► 56GIAM50K giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (có sẵn trong ví)

VoucherXtra:

VOUCHER XTRA

► Mã giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k cho sản phẩm có tag Voucher Xtra

► Mã giảm 10% tối đa 100k đơn từ 100k cho sản phẩm có tag Voucher Xtra

➥ Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k

Ví voucher

➥ Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 100k

Ví voucher

➥ VCXDPBHH0527A giảm 10% tối đa 1m đơn từ 2m (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBLBU0527A giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBHBU0527A giảm 12% tối đa 150k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBH0527A giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBL0527A giảm 8% tối đa 100k đơn từ 120k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBCBL0527A giảm 8% tối đa 100k đơn từ 75k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

Siêu hội Hàn

VOUCHER

► 30CBKRSPIKE5666 giảm 15% tối đa 30k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

► 12h, 21H: Săn voucher 400k các khung trên banner

Mã áp list sản phẩm

► 150CBKRSPIKE5666 giảm 50% tối đa 150k đơn từ 200k

► 250CBKRSPIKE5666 giảm 50% tối đa 250k đơn từ 400k

► 40CBKRSPIKE5666 giảm 40k đơn từ 0k

► HOLIDAYSALE0H giảm 400k đơn từ 0đ

► HOLIDAYSALE12HR giảm 400k đơn từ 0đ

► HOLIDAYSALE12HF giảm 400k đơn từ 0đ


Voucher trong ví user:

Ví voucher

➥ CBTTC54 giảm 15%, tối đa 20k đơn từ 0k

➥ CBTTSABM2 giảm 15%, tối đa 20k đơn từ 99k

➥ CBTTSABM1 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

➥ ELEZ28A giảm 10%, tối đa 120k đơn từ 500k

➥ HCVGBAU1MKT giảm 7%, tối đa 100k đơn từ 199k

➥ HCVGBAU2 giảm 8%, tối đa 50k đơn từ 50k

➥ HCVGBAU1 giảm 9%, tối đa 100k đơn từ 200k

➥ FMCGMTTBAU6 giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 150k

,

Sale mở màn 6.6:

VOUCHER SALE MỞ MÀN

➥ SPPP3MAY10K giảm 10k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY12K giảm 7% tối đa 12k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY15KBK giảm 10% tối đa 15k đơn từ 120k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY8KDISP giảm 8k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYFA giảm 8% tối đa 20k đơn từ 150k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYGMV250K giảm 6% tối đa 250k đơn từ 1500k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYGMV40K giảm 5% tối đa 40k đơn từ 350k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYHB giảm 8% tối đa 30k đơn từ 300k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ NSF05P330 giảm 30k đơn từ 85k

➥ NSF05P325 giảm 25k đơn từ 55k

➥ NSF05P3HB giảm 25k đơn từ 50k

➥ NSF05P3FS giảm 25k đơn từ 50k

➥ NSF05RE1 giảm 30k đơn từ 99k

➥ GROM50K2 giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k

➥ GROM100K giảm 7% tối đa 100k đơn từ 300k

➥ GROM50K1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k

➥ LSAFF03 giảm 25% tối đa 25k đơn từ 0k

➥ LSAFF02 giảm 25% tối đa 50k đơn từ 50k

➥ LSAFF01 giảm 15% tối đa 90k đơn từ 399k

➥ LIFETTAMAY325 giảm 50k đơn từ 325k

➥ LIFETTAMAY giảm 15k đơn từ 89k

➥ Lưu mã điện tử 11K đơn từ 0Đ, 15% tối đa 200K đơn từ 150K:

VOUCHER ĐIỆN TỬ

Shopee 3 phút:

SĂN IPHONE


➥ 0H15, 9H, 12H, 21H: Tham gia trúng Iphone 15 mỗi ngày.

Thời trang:

VOUCHER THỜI TRANG

► FATREND56 giảm 12% tối đa 50k đơn từ 150k

► FADEP56 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 99k

► FASITEGO56 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá x9k.

📌 Săn voucher 50k các khung:

► 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: FAHOT56 giảm 50k đơn từ 0k (canh back lượt)

Mum Club

VOUCHER

  ► MKB50K5B giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k (có sẵn trong ví)

  ► MKB70K5 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

  ► MKB50K5A giảm 5% tối đa 50k đơn từ 250k (có sẵn trong ví)

  ► MKB15K5 giảm 15k đơn từ 150k (có sẵn trong ví)

  ► SMC200K5 giảm 8% tối đa 200k đơn từ 500k (có sẵn trong ví)

  ► SMC100K5 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 300k (có sẵn trong ví)

  ► SMCBAU0 giảm 6% tối đa 100k đơn từ 500k

  ► SMCJUN100K giảm 10% tối đa 100k đơn từ 300k

  ► SMCJUN200K giảm 8% tối đa 200k đơn từ 500k

  ► SMCNEW0 giảm 10% tối đa 25k đơn từ 0k

  ► SMKB56 giảm 12% tối đa 55k đơn từ 350k

  ► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

  ► Quà tặng 0đ cho các đơn.

  ► Săn voucher tới 500k các khung: 9h, 12h, 15h, 18h, 21h

  Áp list sản phẩm

  ► SMC300K5 giảm 50% tối đa 300k đơn từ 300k

  ► SMC30K5 giảm 50% tối đa 30k đơn từ 0k

  ► SMC500K5 giảm 25% tối đa 500k đơn từ 500k

  .

  e.vn/3q1VGgCdrH

  Mỹ phẩm:

  VOUCHER MỸ PHẨM

  📌Săn voucher 100k các khung giờ:

  ➥ 9h: COS100K9H28 giảm 100k đơn từ 300k

  ➥ 12h: COS100K12H28 giảm 100k đơn từ 300k

  ➥ 15h: COS100K15H28 giảm 100k đơn từ 300k

  ➥ 18h: COS100K18H28 giảm 100k đơn từ 300k

  ➥ COS100K28P giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k

  ➥ COS300K28P giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k

  ➥ COS100K28MSP giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k

  ➥ COS300K28MSP giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k

  ➥ 285HB70K2 giảm 12%, tối đa 70k đơn từ 500k (mã ví)

  ➥ 285HB40K2 giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 250k (mã ví)

  ➥ COS300K28 giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k (mã ví)

  ➥ COS100K28 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k (mã ví)

  ➥ COS300K28A giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k (mã ví)

  ➥ COS100K28A giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k (mã ví)

  ➥ COS300K28B giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k (mã ví)

  ➥ COS100K28B giảm 10%, tối đa 00k đơn từ 250k (mã ví)

  ➥ Voucher ưu đãi từ các shop bán.

  ➥ Săn voucher shop bán 30k, 50k, 100k:

  Shop xu hướng:

  VOUCHER

  ➥ LCSKAMT5 giảm 5%, tối đa 10k đơn từ 0k

  ➥ Săn deal, voucher từ brand Việt.

  SHOPEE LIVE:

  🔔Voucher có sẵn trong ví:

  VÍ VOUCHER

  Voucher back lượt lúc 11H, 12H, 18H, 21H

  ➥ Mã live Xtra giảm 50% tối đa 25K đơn 0Đ áp gần toàn sàn

  ➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 30K đơn 0Đ áp gần toàn sàn

  ➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 70K đơn 150K áp gần toàn sàn

  ➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 300K đơn 300K áp gần toàn sàn
  ➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 500K đơn 500K áp gần toàn sàn

  ➥ Mã giảm 8% tối đa 25K đơn 25K áp toàn sàn

  ➥ Mã giảm 8% tối đa 70K đơn 300K áp toàn sàn

  DANH SÁCH ÁP DỤNG

  📌Voucher riêng cho ngành các ngành hàng

  ➥ Mã giảm 15% tối đa 100K đơn 250K áp cho thời trang & làm đẹp

  ➥ Mã giảm 12% tối đa 1000K đơn 500K áp cho điện đơn từ, đời sống

  ➥ Mã giảm 10% tối đa 50K đơn 200K áp cho tiêu dùng

  ➥ Mã giảm 10% tối đa 25K đơn 0Đ áp dụng cho thời trang

  .

  Mã Video:

  MÃ VIDEO

  📌 Mã back lượt lúc 9H, 12H, 19H, 21H

  ➥ Mã 20% tối đa 200k đơn từ 150k áp Thời trang

  ➥ Mã 18% tối đa 300k đơn từ 200k áp gần toàn sàn

  ➥ Mã 20% tối đa 100k đơn từ 60k áp gần toàn sàn

  ➥ Mã 10% tối đa 100k đơn từ 99k áp gần toàn sàn

  ➥ Mã 50% tối đa 25k áp gần toàn sàn

  ➥ Mã 30% tối đa 150k

  Danh sách áp dụng

  ➥ Mã 50% tối đa 40k

  Danh sách áp dụng

  ➥ Các mã MPVC 15k 25k Video

  ➥ Mã 40% tối đa 90k/150k.

  Danh sách áp dụng

  ➥ Mã 15% tối đa 50k/50k áp gần toàn sàn

  ➥ Mã 25% tối đa 50k/150k áp gần toàn sàn

  👉 Tổng hợp list 100+ sản phẩm đã gắn vào video áp được mã giảm 50%, 25%

  .

  Danh sách áp dụng

  Top Deal hot trend:

  VOUCHER HOT

  ➥ Voucher đơn từ các shop bán.

  ➥ Săn deal đồng giá x9k

  .

  Mở quà săn xu :

  Quà tặng
  Nhận voucher
  image-23

  Khương Thập Thất là ai?

  Khương Thập Thất, một cái tên mới nổi trong làng phim Trung Quốc, đang dần thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội Douyin. Nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn cùng lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, Khương Thập Thất đã ghi dấu ấn trong lòng người xem qua các vai diễn trong nhiều web-drama đình đám.

  Khương Thập Thất là người đại diện của hãng mỹ phẩm KANS nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc
  XEM THÔNG TIN MỸ PHẨM KANS