Nhóm Zalo Mã Giảm Giá
Mã Shopee Từ 9H – 21H Ngày 28/05

Mã KOL

MÃ KOL

➥ 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn 150K cho Làm Đẹp

📌Gợi ý các brand áp mã 30k/150k trên:

➥ L’Oreal Paris: https://s.shopee.vn/5AWsqf1gK7

➥ La Roche-Posay: https://s.shopee.vn/B8CtTKiTB

➥ Garnier: https://s.shopee.vn/2VW7flG1jD

➥ CeraVe: https://s.shopee.vn/2AtHH9LhBZ

➥ Vichy: https://s.shopee.vn/2VW7flKdIl

➥ Romand: https://s.shopee.vn/LRd5mSshO

VoucherXtra:

VOUCHER XTRA

➥ Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k

Ví voucher

➥ Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 100k

Ví voucher

➥ VCXDPBHH0527A giảm 10% tối đa 1m đơn từ 2m (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBLBU0527A giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBHBU0527A giảm 12% tối đa 150k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBH0527A giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBL0527A giảm 8% tối đa 100k đơn từ 120k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ VCXDPBCBL0527A giảm 8% tối đa 100k đơn từ 75k (có sẵn trong ví)

Ví voucher


Voucher trong ví user:

Ví voucher

➥ CBTTC54 giảm 15%, tối đa 20k đơn từ 0k

➥ CBTTSABM2 giảm 15%, tối đa 20k đơn từ 99k

➥ CBTTSABM1 giảm 15%, tối đa 40k đơn từ 150k

➥ ELEZ28A giảm 10%, tối đa 120k đơn từ 500k

➥ HCVGBAU1MKT giảm 7%, tối đa 100k đơn từ 199k

➥ HCVGBAU2 giảm 8%, tối đa 50k đơn từ 50k

➥ HCVGBAU1 giảm 9%, tối đa 100k đơn từ 200k

➥ FMCGMTTBAU6 giảm 12%, tối đa 200k đơn từ 150k

,

Sale mở màn 6.6:

VOUCHER SALE MỞ MÀN

➥ SPPP3MAY10K giảm 10k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY12K giảm 7% tối đa 12k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY15KBK giảm 10% tối đa 15k đơn từ 120k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY8KDISP giảm 8k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYFA giảm 8% tối đa 20k đơn từ 150k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYGMV250K giảm 6% tối đa 250k đơn từ 1500k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYGMV40K giảm 5% tối đa 40k đơn từ 350k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYHB giảm 8% tối đa 30k đơn từ 300k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ NSF05P330 giảm 30k đơn từ 85k

➥ NSF05P325 giảm 25k đơn từ 55k

➥ NSF05P3HB giảm 25k đơn từ 50k

➥ NSF05P3FS giảm 25k đơn từ 50k

➥ NSF05RE1 giảm 30k đơn từ 99k

➥ GROM50K2 giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k

➥ GROM100K giảm 7% tối đa 100k đơn từ 300k

➥ GROM50K1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k

➥ LSAFF03 giảm 25% tối đa 25k đơn từ 0k

➥ LSAFF02 giảm 25% tối đa 50k đơn từ 50k

➥ LSAFF01 giảm 15% tối đa 90k đơn từ 399k

➥ LIFETTAMAY325 giảm 50k đơn từ 325k

➥ LIFETTAMAY giảm 15k đơn từ 89k

➥ Lưu mã điện tử 11K đơn từ 0Đ, 15% tối đa 200K đơn từ 150K:

VOUCHER ĐIỆN TỬ

Shopee 3 phút:

SĂN IPHONE


➥ 0H15, 9H, 12H, 21H: Tham gia trúng Iphone 15 mỗi ngày.

Thời trang:

VOUCHER THỜI TRANG

➥ SHOPEESTYLE100K giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 300k

➥ FABYEMAY giảm 15k đơn từ 99k

➥ FASIEUDEP1 giảm 30k đơn từ 150k

➥ SFAL285 giảm 12%, tối đa 20k đơn từ 99k (mã ví)

➥ SFAH285 giảm 15%, tối đa 50k đơn từ 250k (mã ví)

Gamer day:

VOUCHER GAME

Công nghệ:

VOUCHER CÔNG NGHỆ

➥ 9h, 12h,  21h: Lưu + dùng ngay mã giảm 30% tối đa 1tr đơn từ 1tr (mã back lượt)

➥ ELGDMAY06 giảm 12%, tối đa 3m từ 10m (mã ví)

➥ ELGDMAY05 giảm 12%, tối đa 1.5m từ 1m (mã ví)

➥ ELGDMAY04 giảm 12%, tối đa 1.5m từ 1m (mã ví)

➥ ELGDMAY03 giảm 12%, tối đa 1.5m từ 1m (mã ví)

➥ ELGDMAY02 giảm 15%, tối đa 100k đơn từ 100k (mã ví)

➥ ELGDMAY01 giảm 30%, tối đa 50k đơn từ 50k (mã ví)

➥ TECHSD200K giảm 10%, tối đa 300k đơn từ 200k (mã ví)

➥ TECHSD2T5 giảm 8%, tối đa 2.5m từ 5m (mã ví)

➥ TECHSD500K giảm 10%, tối đa 500k đơn từ 1m (mã ví)

➥ Mã Live 18%, tối đa 500k đơn từ 100k (mã ví)

➥ Mã Live 15%, tối đa 1500k đơn từ 1000k (mã ví)

📌a. Máy tính – Laptop – Phụ kiện:

➥ 9h, 12h, 21h: Lưu + dùng ngay mã giảm 50% tối đa 3tr đơn từ 1tr áp Điện Tử (mã back lượt)

➥ GAMEDAY10 giảm 10%, tối đa 2.5m từ 3m

➥ Mã live giảm 20%, tối đa 200k đơn từ 100k

➥ Mã live giảm 20%, tối đa 500k đơn từ 1tr

➥ Mã live giảm 15%, tối đa 500k đơn từ 1tr

➥ Mã live giảm 15%, tối đa 1.5tr đơn từ 3tr

➥ Mã live giảm 15%, tối đa 1.5tr đơn từ 3tr

➥ Mã live giảm 15%, tối đa 3tr đơn từ 10tr

➥ Mã live giảm 15%, tối đa 3tr đơn từ 10tr

➥ Áp list sp: https://s.shopee.vn/1VdaUOLJo9

➥ Lưu trước mã 50% tối đa 3tr đơn từ 1tr: https://s.shopee.vn/3q1VGgCdrH

Mỹ phẩm:

VOUCHER MỸ PHẨM

📌Săn voucher 100k các khung giờ:

➥ 9h: COS100K9H28 giảm 100k đơn từ 300k

➥ 12h: COS100K12H28 giảm 100k đơn từ 300k

➥ 15h: COS100K15H28 giảm 100k đơn từ 300k

➥ 18h: COS100K18H28 giảm 100k đơn từ 300k

➥ COS100K28P giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k

➥ COS300K28P giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k

➥ COS100K28MSP giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k

➥ COS300K28MSP giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k

➥ 285HB70K2 giảm 12%, tối đa 70k đơn từ 500k (mã ví)

➥ 285HB40K2 giảm 10%, tối đa 40k đơn từ 250k (mã ví)

➥ COS300K28 giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k (mã ví)

➥ COS100K28 giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k (mã ví)

➥ COS300K28A giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k (mã ví)

➥ COS100K28A giảm 10%, tối đa 100k đơn từ 250k (mã ví)

➥ COS300K28B giảm 12%, tối đa 300k đơn từ 1000k (mã ví)

➥ COS100K28B giảm 10%, tối đa 00k đơn từ 250k (mã ví)

➥ Voucher ưu đãi từ các shop bán.

➥ Săn voucher shop bán 30k, 50k, 100k:

Shop xu hướng:

VOUCHER

➥ LCSKAMT5 giảm 5%, tối đa 10k đơn từ 0k

➥ Săn deal, voucher từ brand Việt.

🍒12. SHOPEE LIVE:

🔔Voucher có sẵn trong ví:

VÍ VOUCHER

Voucher back lượt lúc 11H, 12H, 18H, 21H

➥ Mã live Xtra giảm 50% tối đa 25K đơn 0Đ áp gần toàn sàn

➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 30K đơn 0Đ áp gần toàn sàn

➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 70K đơn 150K áp gần toàn sàn

➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 300K đơn 300K áp gần toàn sàn
➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 500K đơn 500K áp gần toàn sàn

➥ Mã giảm 8% tối đa 25K đơn 25K áp toàn sàn

➥ Mã giảm 8% tối đa 70K đơn 300K áp toàn sàn

DANH SÁCH ÁP DỤNG

📌Voucher riêng cho ngành các ngành hàng

➥ Mã giảm 15% tối đa 100K đơn 250K áp cho thời trang & làm đẹp

➥ Mã giảm 12% tối đa 1000K đơn 500K áp cho điện đơn từ, đời sống

➥ Mã giảm 10% tối đa 50K đơn 200K áp cho tiêu dùng

➥ Mã giảm 10% tối đa 25K đơn 0Đ áp dụng cho thời trang

.

🍒13. Mã Video:

MÃ VIDEO

📌 Mã back lượt lúc 9H, 12H, 19H, 21H

➥ Mã 20% tối đa 200k đơn từ 150k áp Thời trang

➥ Mã 18% tối đa 300k đơn từ 200k áp gần toàn sàn

➥ Mã 20% tối đa 100k đơn từ 60k áp gần toàn sàn

➥ Mã 10% tối đa 100k đơn từ 99k áp gần toàn sàn

➥ Mã 50% tối đa 25k áp gần toàn sàn

➥ Mã 30% tối đa 150k

Danh sách áp dụng

➥ Mã 50% tối đa 40k

Danh sách áp dụng

➥ Các mã MPVC 15k 25k Video

➥ Mã 40% tối đa 90k/150k.

Danh sách áp dụng

➥ Mã 15% tối đa 50k/50k áp gần toàn sàn

➥ Mã 25% tối đa 50k/150k áp gần toàn sàn

👉 Tổng hợp list 100+ sản phẩm đã gắn vào video áp được mã giảm 50%, 25%

.

Danh sách áp dụng

🍒️14. Top Deal hot trend:

VOUCHER HOT

➥ Voucher đơn từ các shop bán.

➥ Săn deal đồng giá x9k

.

🍒️15. Mở quà săn xu :

Quà tặng
Nhận voucher
image-23

Khương Thập Thất là ai?

Khương Thập Thất, một cái tên mới nổi trong làng phim Trung Quốc, đang dần thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội Douyin. Nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn cùng lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, Khương Thập Thất đã ghi dấu ấn trong lòng người xem qua các vai diễn trong nhiều web-drama đình đám.

Khương Thập Thất là người đại diện của hãng mỹ phẩm KANS nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc
XEM THÔNG TIN MỸ PHẨM KANS