Nhóm Zalo Mã Giảm Giá
Mã Shopee Từ 9H – 21H Ngày 27/05

.

🍒️1. Khung giờ săn sale:

MÃ KHUNG GIỜ

➥ Lưu 1 mã Freeship 10k/0đ.

➥ Xem trước ưu đãi 6.6

📌a. Áp lọc list sp (Có thể back lượt lúc 9H)

AFFDONE giảm 25k đơn từ 75k

AFFWW3 giảm 25k đơn từ 68k

DANH SÁCH ÁP DỤNG

.

🍒2. Ưu đãi KOL – Mall:

MÃ KOL

➥ 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 50k đơn từ 250k áp Shop Mall

🍒3. Thứ 2 chính hãng:

MÃ THỨ 2 CHÍNH HÃNG

MALLMONDAY275A giảm 12% tối đa 50k đơn từ 250k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

MALL27052 giảm 12% tối đa 40k đơn từ 250k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

275MALL99K giảm 12% tối đa 99k đơn từ 750k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

275MALL200K giảm 12% tối đa 200k đơn từ 1m (có sẵn trong ví)

Ví voucher

275MALL500K giảm 12% tối đa 500k đơn từ 2m (có sẵn trong ví)

Ví voucher

275MALL70K giảm 10% tối đa 70k đơn từ 500k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

➥ Voucher ưu đãi đơn từ các brand.

➥ Săn deal đồng giá x9k.

.

🍒4. VoucherXtra:

VOUCHER XTRA

➥ 9H, 12H, 15H, 18H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k (Back lượt)

➥ 9H, 12H, 15H, 18H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 100k (Back lượt)

VCXDPBHH0527A giảm 10% tối đa 1m đơn từ 2m (có sẵn trong ví)

Ví voucher

VCXDPBLBU0527A giảm 10% tối đa 100k đơn từ 120k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

VCXDPBHBU0527A giảm 12% tối đa 150k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

VCXDPBH0527A giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

VCXDPBL0527A giảm 8% tối đa 100k đơn từ 120k (có sẵn trong ví)

Ví voucher

VCXDPBCBL0527A giảm 8% tối đa 100k đơn từ 75k (có sẵn trong ví)

Ví voucher


🍒5. Voucher trong ví user:

Ví voucher

➥ Mã MPVC Live 15k/25k

➥ 27315HB70K2 giảm 10% tối đa 70k đơn từ 500k

➥ 27315HB40K2 giảm 8% tối đa 40k đơn từ 250k

➥ 27315FA40K2 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k

➥ 27315FA25K2 giảm 8% tối đa 25k đơn từ 99k

➥ REVODICH27315 giảm 12% tối đa 15k đơn từ 0k

➥ ULTRA14 giảm 10% tối đa 3000k đơn từ 5000k

,

🍒6. Sale mở màn 6.6:

VOUCHER SALE MỞ MÀN

➥ SPPP3MAY10K giảm 10k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY12K giảm 7% tối đa 12k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY15KBK giảm 10% tối đa 15k đơn từ 120k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAY8KDISP giảm 8k đơn từ 99k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYFA giảm 8% tối đa 20k đơn từ 150k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYGMV250K giảm 6% tối đa 250k đơn từ 1500k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYGMV40K giảm 5% tối đa 40k đơn từ 350k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ SPPP3MAYHB giảm 8% tối đa 30k đơn từ 300k khi thanh toán bằng ShopeePay

➥ NSF05P330 giảm 30k đơn từ 85k

➥ NSF05P325 giảm 25k đơn từ 55k

➥ NSF05P3HB giảm 25k đơn từ 50k

➥ NSF05P3FS giảm 25k đơn từ 50k

➥ NSF05RE1 giảm 30k đơn từ 99k

➥ GROM50K2 giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k

➥ GROM100K giảm 7% tối đa 100k đơn từ 300k

➥ GROM50K1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k

➥ LSAFF03 giảm 25% tối đa 25k đơn từ 0k

➥ LSAFF02 giảm 25% tối đa 50k đơn từ 50k

➥ LSAFF01 giảm 15% tối đa 90k đơn từ 399k

➥ LIFETTAMAY325 giảm 50k đơn từ 325k

➥ LIFETTAMAY giảm 15k đơn từ 89k

➥ Lưu mã điện tử 11K đơn từ 0Đ, 15% tối đa 200K đơn từ 150K:

VOUCHER ĐIỆN TỬ

🍒7. Shopee 3 phút:

SĂN IPHONE


➥ 0H15, 9H, 12H, 21H: Tham gia trúng Iphone 15 mỗi ngày.

🍒8. Từ CIMB:

VOUCHER 30K

➥ Săn mã giảm 30k đơn từ 150k

🍒9. Thời trang:

VOUCHER THỜI TRANG

➥ FATREND275 giảm 12% tối đa 50k đơn từ 150k

➥ FADEP275 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 99k

➥ FASITEGO275 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 99k

➥ Voucher ưu đãi đơn từ các shop bán.

➥ Săn deal đồng giá x9k.

➥ Săn voucher 50k thời trang các khung.

➥ 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: FAHOT275 giảm 50k đơn từ 0k cho thời trang (Back lượt)

🍒10. Gamer day:

VOUCHER GAME

➥ Mã 8% tối đa 2.5 triệu đơn từ 3 triệu (có sẵn trong ví)

➥ Mã 8% tối đa 2 triệu đơn từ 3 triệu (có sẵn trong ví)

➥ Xem và lưu trước mã 3m

DANH SÁCH ÁP DỤNG

🍒11. Từ P&G:

VOUCHET P&G

➥ HCPG2705 giảm 8% tối đa 40k đơn từ 349k

➥ HCPG2505C giảm 7% tối đa 30k đơn từ 249k

➥ OL275A giảm 10% tối đa 50k đơn từ 349k

➥ OL275B giảm 8% tối đa 50k đơn từ 299k

➥ PG275A giảm 8% tối đa 40k đơn từ 250k

➥ PG275B giảm 10% tối đa 50k đơn từ 299k

➥ Quà tặng 0đ, mua 1 được 3.

➥ Cơ hội trúng quà tới 16 triệu

➥ Săn voucher các khung giờ:

➥ 9h: HCPG9H (mã shop) giảm 80k đơn từ 500k

➥ 15h: HCPG15H (mã shop) giảm 80k đơn từ 500k

🍒12. SHOPEE LIVE:

🔔Voucher có sẵn trong ví:

VÍ VOUCHER

Voucher back lượt lúc 11H, 12H, 18H, 21H

➥ Mã live Xtra giảm 50% tối đa 25K đơn 0Đ áp gần toàn sàn

➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 30K đơn 0Đ áp gần toàn sàn

➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 70K đơn 150K áp gần toàn sàn

➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 300K đơn 300K áp gần toàn sàn
➥ Mã live Xtra giảm 15% tối đa 500K đơn 500K áp gần toàn sàn

➥ Mã giảm 8% tối đa 25K đơn 25K áp toàn sàn

➥ Mã giảm 8% tối đa 70K đơn 300K áp toàn sàn

DANH SÁCH ÁP DỤNG

📌Voucher riêng cho ngành các ngành hàng

➥ Mã giảm 15% tối đa 100K đơn 250K áp cho thời trang & làm đẹp

➥ Mã giảm 12% tối đa 1000K đơn 500K áp cho điện đơn từ, đời sống

➥ Mã giảm 10% tối đa 50K đơn 200K áp cho tiêu dùng

➥ Mã giảm 10% tối đa 25K đơn 0Đ áp dụng cho thời trang

.

🍒13. Mã Video:

MÃ VIDEO

📌 Mã back lượt lúc 9H, 12H, 19H, 21H

➥ Mã 20% tối đa 200k đơn từ 150k áp Thời trang

➥ Mã 18% tối đa 300k đơn từ 200k áp gần toàn sàn

➥ Mã 20% tối đa 100k đơn từ 60k áp gần toàn sàn

➥ Mã 10% tối đa 100k đơn từ 99k áp gần toàn sàn

➥ Mã 50% tối đa 25k áp gần toàn sàn

➥ Mã 30% tối đa 150k

Danh sách áp dụng

➥ Mã 50% tối đa 40k

Danh sách áp dụng

➥ Các mã MPVC 15k 25k Video

➥ Mã 40% tối đa 90k/150k.

Danh sách áp dụng

➥ Mã 15% tối đa 50k/50k áp gần toàn sàn

➥ Mã 25% tối đa 50k/150k áp gần toàn sàn

👉 Tổng hợp list 100+ sản phẩm đã gắn vào video áp được mã giảm 50%, 25%

.

Danh sách áp dụng

🍒️14. Top Deal hot trend:

VOUCHER HOT

➥ Voucher đơn từ các shop bán.

➥ Săn deal đồng giá x9k

.

🍒️15. Mở quà săn xu :

Quà tặng
Nhận voucher
image-23

Khương Thập Thất là ai?

Khương Thập Thất, một cái tên mới nổi trong làng phim Trung Quốc, đang dần thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội Douyin. Nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn cùng lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, Khương Thập Thất đã ghi dấu ấn trong lòng người xem qua các vai diễn trong nhiều web-drama đình đám.

Khương Thập Thất là người đại diện của hãng mỹ phẩm KANS nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc
XEM THÔNG TIN MỸ PHẨM KANS