Hầu hết các cải tiến nhà là một phần của việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các gia đình đang phát triển.

và ngày nay, chúng tôi sẽ đưa độc giả đến thăm Một dự án cải tạo và mở rộng của Mia Maik và Gilad Maik từ Maik Architects khi họ muốn biến ngôi nhà cũ của cha mẹ mình thành một nơi ở đẹp và hiện đại. đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ ở Israel

Phong cách hoa văn: Hiện đại
Nguồn: decoist