Em không khóc anh ơi, Nụ cười tan ra đó
Em không khóc anh ơiNụ cười tan ra đóTrái tim
Động bàn tơ
Em không khóc anh ơiNụ cười tan ra đóTrái tim